Vizioni yne eshte te shtojme kapacitetet e prodhimit dhe te ofrojme mbulim sa me gjere brenda dhe jashte territorit te Shqiperise.

Vitet e fundit kompania jone ndihet krenare me nenshkrimin e kontratave te eskportit jashte vendit si ne Europe dhe Amerike.

Investime te vazhdueshme ne teknologji

Makinerite dhe Teknologjite qe disponojme

 • Pantograf

 • Foratrice

 • Bordatrice

 • Sharre Selco

 • Pres dyersh

 • Kalibruse

 • Prese dyersh

 • Sistem aspirimi

 • Sistem tharje me kaldaje

 • Pompe lyerje

 • Wagner

 • Repart lerje me katarakt uji

 • Plan

 • Grose

 • Freze

 • Sharre shirit

 • Sharra karrel

 • Piruna ngrites